B2B -verkkokauppa tehostaa yrityksen tuottavuutta

B2B-verkkokauppa tehostaa yrityksen tuottavuutta

Digitaalinen liiketoiminta luo B2B-yritykselle uusia mahdollisuuksia. Hyödyt ja syyt siirtyä B2B-verkkoliiketoimintaan ovat moninaiset. Poikkeuksetta syyt tähtäävät lopulta yhteen tavoitteeseen eli tuottavuuden lisääntyvyyteen. Tuottavuutta lisääviä elementtejä verkkoliiketoiminnassa ovat myynnin määrän kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankinta, verkkokaupan kautta saatavilla olevat tuotetiedot, nykyisten asiakkaiden parempi ostokokemus sekä myyjien resurssien säästyminen tärkeisiin asiakkaisiin ja uusasiakashankintaan. 

 

Verkkokaupan avulla yrityksen kokonaismyynnin määrän kasvattaminen on todennäköistä, sillä verkkokauppa on avoinna vuorokauden ympäri. Verkkokauppa parantaa nykyisten asiakkaiden ostokokemusta, sillä uusiutuvat tilaukset on helppo toistaa verkkokaupan kautta. Kirjautumisen taakse lisätyt asiakaskohtaiset hinnat vähentävät turhia hintakyselytiedusteluita myyntihenkilöille. Asiakkaat pystyvät toistamaan yksinkertaisia tilauksia helposti, vaikka myyntihenkilö ei olisi tavoitettavissa. Kertaostosta on mahdollista kasvattaa suuremmaksi ostoksen yhteydessä esitettävillä tuotesuosituksilla. Tulee muistaa, että B2B-liiketoiminnassa hinta ei ole aina merkityksellisin tekijä ostopäätöstä tehdessä. Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat myös ostokokemus, palvelukokemus ja tuotteen saatavuus. Tuotteen saatavuustiedot verkkokaupassa vähentävät asiakkaiden turhia saatavuustiedusteluita myyntihenkilöille. Myös uusien asiakkaiden hankinta on helpompaa, sillä 61 % kaikista B2B-tilauksista alkaa nettihaulla. Verkkokaupan kautta saatavilla olevat tuotetiedot mahdollistavat siis myös nettihakujen kautta tulevan uusasiakashankinnan. Helposti saatavilla olevat tuotetiedot helpottavat sekä asiakkaan tilaamista että myyjien myyntityötä. Laadukkaat tuotetiedot ovatkin yksi keskeisimmistä osista kannattavaa verkkoliiketoimintaa. 

 

Suurimmat asiakkaat saattavat tuoda hyvin ison osan B2B-yrityksen liikevaihdosta. Myyjien resurssien säästyminen kannattavien asiakkaiden palvelemiseen on oleellinen tekijä paremman palvelukokemuksen tarjoamisessa. Keskittämällä myyjien resurssit merkityksellisiin asiakkaisiin ja uusasiakashankintaan voidaan myyjien työn tehokkuutta tehostaa merkittävästi. B2B-ostajista 69 % haluaisi saada monikanavaista kohtelua ja palveluita. Integroidut B2B-ominaisuudet antavat asiakkaille mahdollisuuden hallinnoida yritystiliään itse. Helppokäyttöisen asiakasportaalin kautta yritykset voivat muun muassa seurata tarjouksia, tilauksia ja hallinnoida luottotietojaan verkossa. Toiminnot tekevät päivittäisistä hallintatehtävistä nopeita ja tehokkaita yrityksen asiakkaille.

Katso lisää artikkeleita