SaaS, PaaS, IaaS vai On-Premises?

Verkkokaupan teknologia ja infrastruktuuri

Ensimmäinen isompi yrityksen ulkopuolinen investointi liittyy verkkokauppa-alustan valintaprosessiin. Verkkokauppa-alusta kattaa ohjelmistolisenssin, käyttäjäkokemuksen suunnittelun, kehityksen, integraatiot, datamigraatiot ja palvelimen uusille sivuille. Verkkokauppa-alustan rakentaminen ja julkaisu on yksi suurimmista kustannuksista prosessissa. Hinta vaativamman verkkokaupan tekemisellä ja julkaisemisella vaihtelee usein tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin kaikista kompleksisimmissa toteutuksissa. Hintaan vaikuttavat liiketoiminnan kompleksisuus, nykyinen teknologinen ympäristö, toiminnalliset vaatimukset, integraatioiden vaatimukset ja käyttöliittymän ja käyttökokemuksen suunnittelun määrä. Verkkokauppa-alustoissa alustan ylläpidon ja hallintajärjestelmien tulee vastata yrityksen tavoitteisiin myös pitkällä aikavälillä. 

Kun yritys miettii oikeaa teknologista ratkaisua, tulisi toiminnan vaatimusten olla kartoitettuna. Riippuen yrityksen nykyisten perustietojärjestelmien tilanteesta, teknologian vaatimukset ja rooli vaihtelevat suuresti yritysten välillä. 

SaaS, PaaS, IaaS vai On-Premises?

Pilvipohjaisessa tietojenkäsittelyssä on kolme pääkomponenttia: SaaS, PaaS, IaaS ja erikseen On-Premises. SaaS on lyhenne englanninkielisistä sanoista “Software as a Service” eli suomeksi ohjelmisto palveluna. SaaS-palvelua käyttävä yritys ei itse omista ohjelmistoa, vaan se vuokraa käyttöoikeutta palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja hallitsee sekä pilviratkaisua että infrastruktuuria. Koska malli on vuokrapohjainen, peritään jatkuvia palvelumaksuja ohjelmiston käytön laajuuden mukaan. SaaS-ratkaisuissa kehitystä on toisinaan rajoitettu, koska ohjelmisto ei ole yrityksen omassa omistuksessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yrityksen kaikki tiedot ovat palveluntarjoajan hallussa. 

 

Platform as a service (PaaS) on palvelualusta palveluna. Ohjelmiston kehitys- ja käyttöönottoympäristö ovat pilvessä, joka mahdollistaa pilvipohjaisen sovelluskehittämisen. PaaS-palvelutarjoajat hallitsevat yrityksen maksamaa pilvipalvelua, joten yritys maksaa pilvipalvelusta sen käytön mukaan. Palveluntarjoaja hallitsee palvelinta, suoritusaikaa ja virtualisointia. Toisin kuin SaaS-ratkaisussa, yritys itse ylläpitää ja hallitsee tietojenhallintaa. 

 

PaaS-ratkaisu koostuu kolmesta pääosasta. Ensimmäinen osa on pilvi-infrastruktuuri, ja se sisältää virtuaalikoneet, käyttöjärjestelmäohjelmistot, tallennustilan, verkon ja palomuurit. Toinen pääosa on ohjelmisto sovellusten rakentamiseen, käyttöönottoon ja hallintaan. Kolmantena pääosana on graafinen käyttöliittymä, jossa kehitystiimit tekevät sovellusten kehitystyön. 

 

IaaS eli Infrastructure as a service on infrastruktuuripalvelu, joka tarkoittaa palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamista. Tämä sisältää tyypillisesti verkkoyhteydet, tallennustilan ja palvelimet. Infrastruktuurin päätehtävänä on tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen yritykselle. IaaS-ratkaisussa palveluntarjoajan vastuu ulottuu vain palveluihin, joita käytetään kapasiteetin tuottamiseen. Toisin kuin PaaS- tai SaaS-ratkaisuissa, palvelunkäyttäjältä vaaditaan paljon yrityksen sisäistä osaamista, sillä asiakkaan vastuulla ovat palvelimet ja niiden tietoturva, palomuurit, konfiguraatiot, asennukset ja ohjelmisto sekä niiden hallinnointi. 

 

On-premises-ohjelmisto on yrityksen oma paikallisesti omistama ohjelmisto. Järjestelmä pyörii yrityksen omistuksessa olevissa järjestelmissä, jotka sisältävät moduulit ja tietokannan, jotka on yhdistetty palvelimeen. On-premises on ainoa ratkaisu, jos mikään olemassa oleva muu ratkaisu ei taivu yrityksen kompleksisiin tarpeisiin tai yritys ei halua ulkoistaa mitään palveluita. 

 

Taulukosta käyvät ilmi yrityksen mahdollisuudet vaikuttaa eri pilviratkaisun ja infrastruktuurien hallintamalleihin. Taulukossa on merkattu harmaalla osa-alueet, joita yritys pystyy hallitsemaan ja vaalean vihreällä osa-alueet, joita kolmannen osapuolen kumppani hallitsee yrityksen puolesta eritasoisissa ratkaisuissa.

 

SaaS, PaaS, IaaS vai On-Premises
 

Jokainen edellä mainituista pilvipalveluiden palvelumalleista palvelee erilaisia yrityksiä. Se mitä milloinkin voi ja kannattaa hyödyntää riippuu täysin oman organisaation infrasta ja sovelluksista. Ennen verkkoliiketoiminnan projektin aloitusta tulisi luoda selkeä suunnitelma, joka vastaa yrityksenne tarpeisiin. Varaa ilmainen konsultaatio sertifioidun ammattilaisen kanssa ja katsotaan yhdessä, mikä olisi mahdollisesti paras ratkaisu teidän yrityksellenne. Siirry varaukseen Tästä!

 

LÄHTEET

Azure. 2022a. What is IaaS? Saatavissa: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-iaas/

Azure. 2022b. What is PaaS? Saatavissa: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-paas/.  

Azure. 2022c. What is SaaS? Saatavissa: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-saas/

Hallavo, J.2013. Verkkokaupan rautaisannos. Helsinki: Talentum

Hou, T. 2022. Bigcommerce. IaaS vs PaaS vs SaaS Enter the Ecommerce Vernacular. Saatavissa: https://www.bigcommerce.com/blog/saas-vs-paas-vs-iaas/#examples-of-saas-paas-and-iaas

Techslang. 2022. What is On Premises? Saatavissa: https://www.techslang.com/definition/what-is-on-premises/

 

 

Katso lisää artikkeleita