Kokoelma: Palvelumuotoilu ja liiketoimintakonsultointi

Digitaalisella palvelullistamisella yhdistämme liiketoiminnan tavoitteet, käyttäjien tarpeet sekä teknologioiden tuomat mahdollisuudet konseptiksi, joka toimii päätöksenteon tukena ja auttaa konkretisoimaan kehitystyötä. Palvelumuotoilua hyödynnetään jokaisen kehitysprojektien jokaisessa vaiheessa, ideoinnista ja määrittelystä toteutukseen ja jatkokehitykseen saakka.

Keskeinen osa yrityksen menestymistä digitaalisessa liiketoiminnassa on asiakkaan työn helpottaminen. Asiakkaan työn helpottaminen parantaa asiakkaan onnistumisen edellytyksiä. Digitaalisilla prosesseilla on tarkoitus parantaa ja vastata entistä laajemmin asiakkaiden tarpeisiin, syventää asiakassuhteita, saavuttaa kilpailuetua markkinoilla sekä parantaa yrityksen kilpailukykyä tuomalla asiakkaalle huomattavaa lisäarvoa.

Palvelumuotoilun kulmakivenä on ihmislähtöinen suunnittelu, jonka keskiössä ovat kehitettävän ratkaisun loppukäyttäjät sekä yrityksen sisäiset toimijat. Näiden tarpeet ja motivaatiot ohjaavat asiakas- ja työntekijäkokemuksen muodostumista. Datan yhdistely eri lähteistä, analysointi sekä hyödyntäminen päätöksenteon tukena tuovat asiakkaillemme merkittävää kilpailuetua.

Tarkemmin digitaalinen palvelullistaminen on keskeinen tuloksen kasvattaja, johon sisältyvät esimerkkisi helppo tilauksen uusinta ja automatisoitu lisätuotteiden suosittelu ja myynti. Tyytyväiset asiakkaat uusivat aina tilauksia ja ostavat myös muita yrityksen tuotteita.

"Menestyminen edellyttää ennakointia ja analytiikkakeskeistä menestyksen mittaamista, joka hyödyntää ennustavaa analytiikkaa niin, että yritys tietää kenelle tulisi soittaa ennen kuin asiakas edes ottaa yhteyttä."

Palvelumuotoilun avulla löydät täysin uusia konsepteja ja teknologisia ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaiden, työntekijöiden sekä liiketoiminnan tarpeita. Näin pystymme kehittämään asiakaskokemuksen lisäksi myös työntekijäkokemusta, tehostamaan prosesseja ja parantamaan tuottavuutta.

Milloin palvelumuotoilusta on hyötyä?

  • Verkkokaupan suunnittelussa digitaalinen palvelullistamisen tavoitteena on kartoittaa asiakaslähtöinen, liiketoiminnallisesti menestyvä kaupallinen verkkokauppa-alusta.

  • Haluat varmistua kehitysprojektisi oikeasta suunnasta ja resurssien oikein keskittämisestä.

  • Haluat kehittää olemassa olevia palveluitasi tai tuotteitasi ja löytää keinoja luoda kilpailuetua.

  • Sisäiset toimintamallit ja prosessit ovat tehottomia tai aikaa kuluu turhaan manuaaliseen työhön.

Digitaalinen palvelullistamisen asiantuntijamme varmistavat, että syvällisellä ymmärryksellä voidaan tuottaa menestyviä palveluita, joissa yhdistyvät ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta, palvelun käyttäjistä ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä.

Varaa ilmainen konsultaatio tästä

Maksuttomassa tapaamisessa voit keskustella asiantuntijamme kanssa, miten hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassanne.