SEO ja IT-tiimi yhteistyössä - kuka johtaa toteutusta?

SEO ja IT-tiimi yhteistyössä - kuka johtaa toteutusta?

Yhteistyö SEO ammattilaisen ja IT-tiimin välillä on verkkokaupan menestyksen edellytys. Uuden verkkokaupan julkaisun tai jatkokehityksen kannalta näiden kahden tiimin yhteistyö on tärkeää parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Usein nämä kaksi tiimiä ovat kuitenkin irrallaan toisistaan, ja vieläpä niin, että kumpikaan tiimi ei ymmärrä kunnolla toisiaan. Kuka tällöin ottaa vastuun muutosten toteuttamisesta? Tämä onkin yksi merkittävä syy, miksi usein näkee kalliitta ja hienolta kuulostavia IT-investointeja, joissa mennäänkin pahasti metsään.

Yleisin skenaario on se, että verkkosivut ovat visuaalisesti hienon näköiset, mutta teknisen SEO:n näkökulmasta heikosti toteutetut. Tällöin sivujen "valmius" perustuu sivujen ulkoiseen ilmeeseen. Nimittäin usein verkkokehittäjät ja IT-osastot keskittyvät ulkonäköön ja sivuston vakauden ylläpitoon, kun taas SEO-asiantuntijat keskittyvät sivuston toimivuuteen ja teknisiin SEO-näkökohtiin. Hienoilla sivuilla on kuitenkin vain vähän käyttöä, jos teknisen SEO:n taso on alhainen. 

Tässä artikkelissa käsitellään verkkokehittäjien ja IT-ammattilaisten kohtaamia haasteita kehitystyössä sekä SEO-vetoisen toteutuksen hyötyjä.

SEO-asiantuntijat vs. IT-tiimi 

Hakukoneoptimointi eli SEO tulisi huomioida jo verkkokaupan teknisen suunnittelun alkuvaiheessa, sillä SEO-muutosten tekeminen huonoon verkkokaupan infrastruktuuriin voi olla mahdotonta tai vaikeaa, koska tekniset rajoitukset voivat estää tarvittavien muutosten tekemisen. Tällaiset virheet johtavat huonoon käyttäjäkokemukseen ja heikentyneisiin hakutuloksiin.

Lisäksi, jos verkkokaupan tekninen rakenne on sekava tai epäjärjestelmällinen, kaikkien tarvittavien SEO-muutosten tekeminen voi olla myöhemmin mahdotonta. Esimerkiksi, jos sivuston URL-rakenne ei ole hakukoneystävällinen, muutokset voivat olla hankalia toteuttaa ilman merkittäviä teknisiä muutoksia. 

Kaiken kaikkiaan SEO-muutosten tekeminen huonoon verkkokaupan infrastruktuuriin on kallista, vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta, koska tekniset rajoitukset tai puutteet voivat vaikuttaa muutosten vaikutuksiin ja toteuttamiseen.

Tiimien vastuut ja haasteet kehitystyössä

Kehittäjät voivat olla tietoisia SEO:n tärkeydestä, mutta asioiden oikaiseminen on usein helpompaa. Tämän seurauksena kehittäjät saattavat pidättyä tekemästä tarvittavia SEO-muutoksia, tai he saattavat tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Tämä on yleinen ongelma varsinkin isoissa verkkokaupan kehittäjätiimeissä, joissa suunnitteluongelmat tulevat eteen, kun kaikki tiimin jäsenet eivät ole yhtä mieltä siitä, mikä on tärkeää ja mikä ei. Tämä voi johtaa erilaisiin suunnittelupäätöksiin, jotka voivat olla haitallisia verkkokaupan lopulliselle suorituskyvylle.

Tilanne voi mennä myös toisinpäin. SEO-ammattilainen, joka ei ymmärrä verkkokaupan arkkitehtuuria saattaa vaatia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa IT-järjestelmiin ennalta arvaamattomilla tavoilla. Esimerkiksi sivuston arkkitehtuurin tai URL-rakenteen muutokset voivat aiheuttaa välimuistin tai kuormantasauksen ongelmia.

Tällaiset konfliktit voivat johtaa viivästyksiin toteutuksessa ja lisätyöhön SEO-ammattilaisen ja IT-tiimin välillä.

Kenen tulisi vastata projektista?

Onnistuneen verkkokaupan julkaisuprosessin vetovastuussa tulisi olla henkilö, jolla on ymmärrys verkkokaupan arkkitehtuurista sekä SEO-strategian tietämys ja asiantuntemus. Tällainen ammattilainen on hyvin varustettu johtamaan toteutusprosessia.

Tällainen henkilö voi varmistaa, että muutokset tehdään oikein ensimmäisellä kerralla, sillä näiden korjaaminen jälkeenpäin voi tulla todella kalliiksi. Lisäksi tällaisen henkilön tulisi ohjata verkkokehittäjiä ja IT-tiimejä auttaakseen heitä ymmärtämään SEO-muutosten vaikutuksen ja miten ne voidaan toteuttaa tehokkaasti. Tämä on erityisen tärkeää sivustoille, jotka käyvät läpi merkittäviä muutoksia tai päivityksiä, sillä viivästyksillä SEO-muutosten toteuttamisessa on merkittävä vaikutus hakutuloksiin.

Esimerkiksi sivuston nopeus on tärkeää kaikille sivuston osille, jotta hakukoneiden näkyvyys olisi paras mahdollinen. Pätevät ammattilaiset voivat parantaa sivuston nopeutta menettämättä merkittäviä toimintoja. 

Miten olemme ratkaisseet tämän Petrosoftilla?

Petrosoftilla tiimin vetäjänä toimii aina sovellusarkkitehti, jolla on tietämystä sekä it-kehityksestä, arkkitehtuurista ja hakukoneoptimoinnista. Kun tällainen henkilö johtaa toteutusprosessia, voidaan muutoksia tehdä nopeasti ja varmistaa, että  muutokset ovat yhdenmukaisia ​​sivuston suunnittelun sekä käyttökokemuksen kanssa ja, että muutokset ovat yhteensopivia sivuston alla olevan infrastruktuurin kanssa. 

Näin kehitystyö saadaan tehtyä nopeasti ja laadukkaasti sekä voidaan luoda visuaalisesti houkuttelevia ja toiminnallisia sivustoja, jotka sijoittuvat hyvin hakutuloksissa. Lopputuloksena on kasvava liikenne, parantunut käyttäjäkokemus ja parempi kokonaiskokemus sivuston vierailijoille. 

Katso lisää artikkeleita
1 / 3