Verkkokaupan vaihtaminen uuteen verkkokauppa-alustaan

Verkkokaupan vaihtaminen uuteen verkkokauppa-alustaan

Verkkokaupassa teknologia kehittyy jatkuvasti ja yritysten on pysyttävä tässä kehityksessä mukana. Välillä kehityksen mukana pysyminen vaatiikin nykyisten teknologisten ratkaisujen vaihtamista. 

Miksi vaihtaa verkkokauppa-alustaa? 

Toiminnallisuuksien rajallisuus, kasvava teknologiavelka ja teknologiset kasvun esteet ovat kaikki hyviä syitä löytää uusi verkkokauppa-alusta. Tällöin toiminnan kehittäminen ja investointien lisääminen nykyisessä rajoitetussa ympäristössä ei ole enää järkevää ja siksi uudelta alustalta haetaan tehokkaampia työkaluja myynnin kasvattamiseen ja taustarutiinien hallintaan.

Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin, kun mietit verkkokauppa-alustan vaihtamista!

Kun mietit, palveleeko nykyinen verkkokauppa-alusta kasvun tuomia tarpeita vielä ensi vuonna, vastaa ainakin näihin viiteen kysymykseen koko tiimisi kanssa:
  1. Onko verkkokauppasi suorituskyky riittävällä tasolla?
  2. Vaikuttavatko kysyntäpiikit käytettävyyteen tai palvelun nopeuteen?
  3. Onko sinulla vapautta julkaista nopeasti uusia projekteja ja kokeiluja?
  4. Rajoittaako verkkokaupan kustomoinnin rajallisuus verkkokaupan asiakaskokemuksen kehittämistä tai konversio-optimointia?
  5. Luoko verkkokauppa rajoitteita liiketoiminnan skaalaamiselle?

Käydään näitä seuraavaksi hieman tarkemmin läpi.

 

Onko verkkokauppasi suorituskyky riittävällä tasolla?

Kuinka nopeasti verkkokauppanne sivut latautuvat? Latausajat ja yleinen suorituskyky vaikuttavat suoraan verkkokauppasi konversioasteeseen käyttäjien vaatiessa koko ajan parempaa, helpompaa ja nopeampaa. Google on ilmoittanut, että 53 % mobiilikäyttäjistä hylkää sivustot, joiden latautuminen kestää yli 3 sekuntia.

Sivujen latausaika mobiililla

Kysymys kuuluukin, onko nykyinen alustasi tarpeeksi nopea mobiilikävijöille tänään ja vielä muutaman vuoden kuluttua? Voit lukea verkkokaupan tehokkuuden merkityksestä ja miten mittaat oman sivustosi nopeuden >> tästä.

 

Vaikuttavatko kysyntäpiikit käytettävyyteen tai palvelun nopeuteen?

Esimerkiksi Black Friday todistaa sen, että suorituskyvyllä on väliä ja että kyse ei ole pelkästä sivuston nopeudesta. Kun verkkokaupan suorituskyky ei ole riittävä ja sivustolle saapuu samanaikaisesti suuria kävijämääriä, saattaa verkkokauppa hidastua radikaalisti tai kaatua, vaikka kyseessä on vuoden tärkein myyntipäivä. Yleisin tapa "paikata" ongelma on ostaa lisää palvelinkapasiteettia. Tämä on kuitenkin virheellinen ja kallis toimenpide eikä silti korjaa itse ongelmaa. Oikea korjattava ongelma ei ole palvelinkapasiteetissa vaan verkkokaupan lähdekoodissa, eli siinä miten sivusto käsittelee muun muassa dataa, kuten tuotetietoja.

"Tämä on kuitenkin virheellinen ja kallis toimenpide eikä silti korjaa itse ongelmaa. Oikea korjattava ongelma ei ole palvelinkapasiteetissa vaan verkkokaupan lähdekoodissa, eli siinä miten sivusto käsittelee muun muassa dataa, kuten tuotetietoja."

Vaikka skaalautuva pilvipohjainen infrastruktuuri voi vastata tehokkaasti odottamattomaan lisääntyneeseen kysyntään, niin pelkkä tehokkuus ei kuitenkaan yksin riitä, vaan verkkokauppiaana haluat myös palvella asiakkaitasi entistä paremmin. Parempi asiakaskokemus ja tehokkuus kulkevatkin käsikädessä ja vaikuttavat usein toisiinsa, perehdytään tähän seuraavaksi. 

  

Onko sinulla vapautta julkaista nopeasti uusia projekteja ja kokeiluja?

Kuinka verkkokauppa-alustasi vastaa asiakkaittesi nopeasti kehittyviin tarpeisiin? Jos vastaus on lisämodulit tai pluginit ja liiketoimintasi on pientä, voi tällainen alusta olla yrityksellesi riittävä. Yleensä plugineihin perustuvat ratkaisut ovatkin optimaalisia pienille yrityksille ja alkuvaiheen verkkokaupoille. Nimittäin mitä enemmän plugineita verkkokauppaan lisäät, sitä enemmän ne alkavat heikentämään verkkokaupan suorituskykyä.

Esimerkiksi Shopify -verkkokaupassa vain kuuden pluginin asentaminen pidensi latausaikaa keskimäärin 2,195 sekunnista 7,257 sekuntiin. Jokainen ymmärtää, että 5 sekunnin lisäys latausaikaan tekee valtavan muutoksen verkkosivun käyttökokemukseen ja orgaanisen liikenteen määrään.

Jos haluat vastata asiakkaiden kasvaviin toiveisiin laadukkaasti, astuvat esiin tarkoin suunnitellut rajapinnat API First ja Mikropalvelut. Tällöin uudet ratkaisut voidaan rakentaa joko osittain tai kokonaan verkkokauppajärjestelmän ulkopuolelle. Koska mikropalvelut toimivat itsenäisesti, jokaista mikropalvelua voidaan kehittää vastaamaan juuri kyseisen liiketoiminnan tarpeita. Tällöin irrallisten komponenttien kehitys tapahtuu vain yhdelle palvelulle kerrallaan, joten kehittäjien on mahdollisuus työskennellä nopeasti ja tehokkaasti, kun uusia ominaisuuksia halutaan ottaa käyttöön. 

Monoliitti vs koottava verkkokauppa

 

Rajoittaako verkkokaupan kustomoinnin rajallisuus verkkokaupan asiakaskokemuksen kehittämistä tai konversio-optimointia?

Monoliittinen pakettiratkaisu on hyvä valinta pienille yrityksille ja yksinkertaisiin verkkoliiketoiminnan tarpeisiin. Toisin kuin valmis pakettiratkaisu, koottava verkkokauppa (Composable Commerce) ei noudata "yksi koko sopii kaikille" -lähestymistapaa, vaan yrityksellä on vapaus valita vain parhaat työkalut omien ongelmiensa ratkaisemiseen.

Jokaista komponenttia voidaan kehittää ja ottaa käyttöön itsenäisesti ilman, että se vaikuttaa muiden palveluiden toimintaan. Näin teknologian voi viedä korkealle tasolle, jolloin yritys voi toimia alansa suunnannäyttäjänä. Samalla tarve kokonaiselle järjestelmäuudistukselle tulevaisuudessa poistuu.

"Näin teknologian voi viedä korkealle tasolle, jolloin yritys voi toimia alansa suunnannäyttäjänä. Samalla tarve kokonaiselle järjestelmäuudistukselle tulevaisuudessa poistuu."

Alustan vaihdon yhteydessä sinulla on myös oiva mahdollisuus päivittää verkkokaupan ulkoasu täysin uuteen.

 

Luoko verkkokauppa rajoitteita liiketoiminnan skaalaamiselle?

Jokainen verkkokauppa-alusta väittää olevansa skaalautuva, mutta mikä on aidosti sitä? Verkkokaupan skaalattavuus, eli laajennettavuus on laaja käsite, joka pitää sisällään artikkelissa aikaisemmin läpi käytyjen asioiden lisäksi, verkkokauppasi laajentamisen uuteen maahan tai uusien ulkopuolisten  teknologisten ratkaisujen nopean ja tehokkaan käyttöönoton. Myynillä ulkomaille ei tässä tarkoiteta sitä, että lisätään toinen kieliversio ja maavalinta kassalle, vaan laadukasta maakohtaista lokalisointia. Verkkokauppa-alustan skaalautuvuus luo rajattomat mahdollisuudet kasvulle, luo turvaa ja poistaa tarpeen kokonaiselle järjestelmäuudistukselle tulevaisuudessa.

Skaalautuva verkkokauppa-alusta

 

Yleisimmät kysymykset uuteen verkkokauppa-alustaan siirryttäessä

Miten käy jo ansaitulle verkkokaupan hakukonenäkyvyydelleni?

Tehokkaampaan verkkokauppaan vaihdettaessa hakukonenäkyvyys kehittyy nykyistä paremmaksi, sillä verkkosivuston nopeus on sijoitukseen vaikuttava tekijä hakutuloksissa. 

Uudelleenohjaukset ovat helppo tapa siirtää vanhojen sivujen keräämää arvostusta uusille sivuille. Myöskään osoiterakenne ei usein juuri muutu ja uudet sivut sijaitsevat pääosin samoissa osoitteissa kuin vanhat. Uudelleenohjaamalla kaikki vanhan sivuston sivut vastaaville uuden sivuston sivuille säilytetään käyttäjäkokemus hyvänä uuden alustan myötä ja varmistetaan, että kävijät ja ulkopuoliset linkit löytävät tiensä oikeaan paikkaan uudella sivustolla.

Miten nykyiset tiedot siirretään uuteen verkkokauppaan?

Yleisesti tuotteiden, asiakkaiden ja muun tarvittavan datan siirtäminen onnistuu kohtuullisen helposti, mutta riippuen vanhan järjestelmän tietorakenteista ja teknologista, voi datan tuonnin suorittamiseksi joutua tekemään Excel-jumppaa.  

Jos alustanne on tullut tiensä päähän ja tarvitsette tehokkaamman verkkokauppa-alustan. Ota yhteyttä! 

 

Jos pidit tästä artikkelista, myös seuraavat artikkelit voivat olla kiinnostavia:

Markkinajohtajalle uutta buustia markkinoinnin automaatiolla

Miksi verkkokaupan nopeus ja suorituskyky ovat tärkeitä?

Composable commerce on tulevaisuutta

Pilvipalveluiden hyödyt liiketoiminnalle

Katso lisää artikkeleita
1 / 3