Pilvipalveluiden hallintamallit. SaaS, PaaS, IaaS

Pilvipalveluiden hyödyt liiketoiminnalle

Pilvipalveluiden aikakausi alkoi vuonna 2006, kun Amazon julkaisi ensimmäisen pilvipalvelunsa, Amazon Elastic Compute Cloudin (Amazon EC2) ja Simple Storage Servicen (S3). Fyysisten datakeskusten ja palvelimien ostamisen, omistamisen ja ylläpidon sijaan yritys voi käyttää teknologiapalveluita, kuten laskentatehoa, tallennustilaa ja tietokantoja, tarpeen mukaan pilvipalveluntarjoajalta. Pilvilaskenta eli IT-resurssien tilaustoimitus Internetin kautta palvelee yrityksiä pay-as-you-go eli käytön mukaisella hinnoitellulla. Pilvipalveluntarjoajia ovat muun muassa Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure tai Google Cloud Platform (GCP). 

 

Pilvipalvelun hyödyt verkkokauppiaalle

Verkkokauppa on liiketoimintamuoto, joka hyötyy valtavasti pilvipalveluista. Pilvipalvelut tarjoavat sähköiseen kaupankäyntiin lukemattomia etuja, joita ovat muun muassa skaalautuvuus, nopeus, kustannusten hallinta ja turvallisuus. Pilvipalveluiden ansiosta verkkokaupat voivat vastata yrityksen tavoitteisiin kustannustehokkaasti pitkällä aikavälillä, oli yrityksen kasvu kuinka nopeaa tahansa.

Pilvi kehittää myös yritysten innovaatiokykyä, tuottavuutta ja mahdollistaa uusimman teknologian kustannustehokkaan käyttöönoton, kuten tekoälyn täysimääräisen hyödyntämisen ja sen vaatiman valtavien datamäärien käsittelyn.

Pilvipalvelut tuovat yrityksille seuraavia hyötyjä:

  • Vähentävät it-kustannuksia (PAYG / kustannusten hallinta)
  • Verkkokaupan skaalautuvuus
  • Verkkokaupan nopeus globaalisti
  • Parannettu turvallisuus
  • Tekoälyn täysmääräisen hyödyntäminen
  • Uusien liiketoimintojen ja liiketoimintamallien kehittäminen ja pilotointi

 

Millaiselle yritykselle pilvipalvelut sopivat?

Pilvipalvelua voidaan hyödyntää monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietojen varmuuskopiointiin, katastrofipalautukseen, sähköpostiin, virtuaalisiin työpöytiin, ohjelmistokehitykseen ja -testaukseen, suurdatan analytiikkaan sekä asiakaskohtaisiin verkkosovelluksiin.

Esimerkiksi AWS ilmoittaa omilla sivuillaan, että terveydenhuoltoyritykset käyttävät pilvipalveluja kehittääkseen yksilöllisempiä hoitoja potilaille. Rahoituspalveluyritykset käyttävät pilvipalveluja tehostaakseen reaaliaikaista petosten havaitsemista ja ehkäisyä. Videopelien valmistajat käyttävät pilveä tarjotakseen online-pelejä miljoonille pelaajille ympäri maailmaa. Pilvipalvelut sopivat siis hyvin erilaisille yrityksille ja mahdollistavat useat eri käyttötarkoitukset toimialasta riippumatta.

 

Minkälainen pilvistrategia soveltuu yrityksellesi? 

Oikein toteutettuna ja käytettynä pilvipalveluilla voidaan saavuttaa merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä. Oikealla pilvistrategialla lisätään organisaation ketteryyttä, innovaatiokykyä ja tuodaan uusimmat teknologiat yrityksen liiketoiminnan tueksi.

Pilvipohjaisessa tietojenkäsittelyssä on kolme pääkomponenttia: SaaS, PaaS ja IaaS. Kolme erilaista ratkaisua eli palvelumallia kuvaavat omalta osaltaan vastuujakoa pilvipalvelun tuottajan ja asiakkaan välillä.

 

Software as a Service (SaaS)

SaaS on lyhenne englanninkielisistä sanoista “Software as a Service” eli suomeksi ohjelmisto palveluna. SaaS tarjoaa yritykselle valmiin tuotteen tai palvelun, jota palveluntarjoaja ylläpitää ja hallinnoi. SaaS-palvelua käyttävä yritys ei itse omista ohjelmistoa, vaan se vuokraa käyttöoikeutta palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja hallitsee sekä pilviratkaisua että infrastruktuuria. Koska malli on vuokrapohjainen, peritään jatkuvia palvelumaksuja ohjelmiston käytön laajuuden mukaan. SaaS-ratkaisuissa kehitystä on toisinaan rajoitettu, koska ohjelmisto ei ole yrityksen omassa omistuksessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yrityksen kaikki tiedot ovat palveluntarjoajan hallussa. SaaS ratkaisussa yrityksen tarvitsee miettiä huolellisesti, kuinka käyttää kyseistä ohjelmistoa. SaaS onkin paras yrityksille, jotka etsivät huoletonta ja erittäin tarkoituksenmukaista ratkaisua.

Verkkokaupparatkaisuista Shopify on maailman johtava SaaS-pohjainen verkkokauppa-alusta, joka tukee kauppiaita ympäri maailmaa Google Cloud pilvipalvelun verkostolla.

 

Platform as a service (PaaS) 

Platform as a service (PaaS) on palvelualusta palveluna. Ohjelmiston kehitys- ja käyttöönottoympäristö ovat pilvessä, joka mahdollistaa pilvipohjaisen sovelluskehittämisen. PaaS-palvelutarjoajat hallitsevat yrityksen maksamaa pilvipalvelua, joten yritys maksaa pilvipalvelusta sen käytön mukaan. Palveluntarjoaja hallitsee palvelinta, suoritusaikaa ja virtualisointia. Toisin kuin SaaS-ratkaisussa, yritys itse ylläpitää ja hallitsee tietojenhallintaa. 

PaaS-ratkaisu koostuu kolmesta pääosasta. Ensimmäinen osa on pilvi-infrastruktuuri, joka pitää sisällään virtuaalikoneet, käyttöjärjestelmäohjelmistot, tallennustilan, verkon ja palomuurit. Toinen pääosa on ohjelmisto sovellusten rakentamiseen, käyttöönottoon ja hallintaan. Kolmantena pääosana on graafinen käyttöliittymä, jossa kehitystiimit tekevät sovellusten kehitystyön. 

PaaS auttaa yritystä olemaan tehokkaampi, koska yrityksen ei tarvitse huolehtia resurssien hankinnasta, kapasiteetin suunnittelusta, ohjelmistojen ylläpidosta, korjauksista tai mistään muusta verkkokaupan tai sovelluksen suorittamiseen liittyvistä vaativista töistä. PaaS sopii parhaiten yrityksille, jotka haluavat rakentaa kustomoidun ratkaisun valmiille alustalle keskittyen itse ratkaisuun. 

Verkkokaupparatkaisuista muun muassa kotimainen OrtePHP Commerce Cloud ja amerikkalainen Magento Commerce Cloud  ovat PaaS-pohjaisia verkkokauppa-alustoja

 

Infrastructure as a service (IaaS)

IaaS eli Infrastructure as a service on infrastruktuuripalvelu, joka tarkoittaa palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamista. Tämä sisältää tyypillisesti verkkoyhteydet, tallennustilan ja palvelimet. Infrastruktuurin päätehtävänä on tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen yritykselle. IaaS-ratkaisussa palveluntarjoajan vastuu ulottuu vain palveluihin, joita käytetään kapasiteetin tuottamiseen. Toisin kuin PaaS- tai SaaS-ratkaisuissa, palvelunkäyttäjältä vaaditaan paljon yrityksen sisäistä osaamista, sillä asiakkaan vastuulla ovat palvelimet ja niiden tietoturva, palomuurit, konfiguraatiot, asennukset ja ohjelmisto sekä niiden hallinnointi. IaaS sopii yritykselle, joka tarvitsee korkeimman tason joustavuutta ja IT-resurssien hallinnan. 

Esimerkkejä suosituista IaaS-palveluntarjoajista ovat: AWS EC2, Rackspace tai Google Compute Engine (GCE).

 

On-premises

On-premises-ohjelmisto on yrityksen oma paikallisesti omistama ohjelmistoratkaisu. On-premises on ainoa ratkaisu, kun yritys ei halua ulkoistaa mitään palveluita. Järjestelmä pyörii yrityksen omistuksessa olevissa järjestelmissä, jotka sisältävät moduulit ja tietokannan, jotka on yhdistetty palvelimeen. Ratkaisu ei siis pyöri missään ulkopuolisella pilvipalveluntarjoajalla.

 

Pilvipalveluiden palvelumallit palvelevat erilaisia yrityksiä

Taulukosta käyvät ilmi yrityksen mahdollisuudet vaikuttaa eri pilviratkaisun ja infrastruktuurien hallintamalleihin. Taulukossa on merkattu harmaalla osa-alueet, joita yritys pystyy hallitsemaan ja vaalean vihreällä osa-alueet, joita kolmannen osapuolen kumppani hallitsee yrityksen puolesta eritasoisissa ratkaisuissa.

 Pilvipalveluiden hallintamallit

 

Jokainen edellä mainituista pilvipalveluiden palvelumalleista palvelee erilaisia yrityksiä. Se mitä milloinkin voi ja kannattaa hyödyntää riippuu täysin oman organisaation infrastruktuurista ja sovelluksista. Ennen verkkoliiketoiminnan projektin aloitusta tulisi luoda selkeä suunnitelma, joka vastaa yrityksenne tarpeisiin. Varaa ilmainen konsultaatio sertifioidun ammattilaisen kanssa ja katsotaan yhdessä, mikä olisi mahdollisesti paras ratkaisu teidän yrityksellenne. Varaa konsultaatio tästä!

Lue seuraavaksi: Mikä on AWS-pilvipalvelu?

 

LÄHTEET

AWS.2022. What is cloud computing? Saatavissa: https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/

Azure. 2022a. What is IaaS? Saatavissa: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-iaas/

Azure. 2022b. What is PaaS? Saatavissa: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-paas/.  

Azure. 2022c. What is SaaS? Saatavissa: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-saas/

Hou, T. 2022. Bigcommerce. IaaS vs PaaS vs SaaS Enter the Ecommerce Vernacular. Saatavissa: https://www.bigcommerce.com/blog/saas-vs-paas-vs-iaas/#examples-of-saas-paas-and-iaas

Techslang. 2022. What is On Premises? Saatavissa: https://www.techslang.com/definition/what-is-on-premises/

 

Katso lisää artikkeleita
1 / 3