Tekninen velka kasvaa korkoa – Huonolaatuisen koodin seuraukset voivat olla kalliita

Tekninen velka kasvaa korkoa – Huonolaatuisen koodin seuraukset voivat olla kalliita

Verkkokaupan tekninen velka on yksi niistä asioista, jotka haittaavat verkkokaupan menestystä pitkällä aikavälillä. Tekninen velka johtaa usein monenlaisiin ongelmiin, kuten verkkokaupan hidastumiseen, hakukonenäkyvyyden heikkenemiseen, huonoon asiakaskokemukseen ja toisinaan jopa turvallisuusriskeihin. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä tekninen velka tarkoittaa, miten se kertyy ja miten sitä voidaan välttää.

Mitä on tekninen velka?

Verkkokaupan tekninen velka tarkoittaa tilannetta, jossa verkkokaupan kehityksessä on säästetty aikaa ja kustannuksia lyhyellä aikavälillä, mutta tämä johtaa pidemmällä aikavälillä suurempiin teknisiin ongelmiin ja huonoon käyttökokemukseen. Tämä voi johtua esimerkiksi huonosti suunnitelluista tai toteutetuista ratkaisuista, ohjelmistoversioiden päivittämättä jättämisestä tai teknologian vanhentumisesta. Tekninen velka voi hidastaa verkkokaupan kehitystä ja kasvua sekä lisätä kustannuksia, kun velan maksaminen vaatii suuria korjaustoimenpiteitä tai kokonaisvaltaista uudistamista.

Miten tekninen velka kertyy?

Tekninen velka voi kertyä monin eri tavoin, mutta yleisimmät syyt ovat seuraavat: 

Verkkokaupan teknistä arkkitehtuuria suunnitellessa ei huomioda nopeasti muuttuvaa markkinaa ja tulevaisuuden visiota tai laajennuksia. Jos arkkitehtuuri ei ole tarpeeksi joustava, se voi johtaa tekniseen velkaan, kun muutoksia yritetään tehdä tästä huolimatta. Tällaisia tapauksia syntyy paljon ja usein syynä on se, että yrityksessä ei ehkä ymmärretty verkkokaupan teknistä arkkitehtuuria ennen projektiin investoimista.

Verkkokaupan tekninen arkkitehtuuri vaikuttaa muun muassa:

 1. Verkkokaupan suorituskykyyn, mukaan lukien sivujen latausaika ja palvelimen vasteaika.
 2. Käyttäjäkokemukseen, kuten sivuston navigointiin, hakutoimintoihin ja ostoskorin toimintaan.
 3. Verkkokaupan skaalautuvuuteen ja joustavuuteen nopeasti muuttuvalla markkinalla.
 4. Verkkokaupan kustannuksiin, sillä hyvin suunniteltu verkkokaupan tekninen arkkitehtuuri auttaa vähentämään kustannuksia ja parantamaan liiketoiminnan tehokkuutta.
 5. Verkkokaupan turvallisuuteen, mukaan lukien tietoturva- ja tietosuojatoimenpiteet.

Teknistä velkaa voi kertyä myös silloin, kun yritys ei pidä verkkokauppa-alustaa tarpeeksi hyvin ajan tasalla. Tämä voi johtua monista syistä, kuten kiireestä, resurssipulasta tai siitä, että säästöjä haetaan teknologiainvestoinneista. Jos päivityksiä ei tehdä säännöllisesti, se voi johtaa alustan hidastumiseen ja muihin ongelmiin, joiden korjaaminen jälkeenpäin on usein aikaavievää ja kallista. 

Miten teknistä velkaa voidaan välttää?

Teknisen velan välttäminen on tärkeää, jotta verkkokaupan toiminta säilyy tehokkaana ja turvallisena pitkällä aikavälillä. Seuraavat ovat joitakin tapoja, joilla teknistä velkaa voidaan välttää:

 • Suunnittele verkkokaupan tekninen arkkitehtuuri: Verkkokaupan tekninen arkkitehtuuri tulisi suunnitella huolellisesti ottaen huomioon mahdolliset tulevat muutokset ja laajennukset.
 • Verkkokaupan jatkuvat päivitykset: Verkkokauppa-alustan päivittäminen on tärkeää sen turvallisuuden ja tehokkuuden kannalta. Päivitykset voivat sisältää korjauksia tietoturvaongelmiin, virheiden korjauksia ja uusia ominaisuuksia. Suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon myös alustan ylläpitoon ja päivittämiseen liittyvät tekijät.
 • Käytä ammattilaisten apua: Jos yritykselläsi ei ole tarvittavaa teknistä osaamista, kannattaa harkita kumppanin palkkaamista verkkokauppa-alustan ylläpitoon ja päivittämiseen. Oikeanlainen kummpani säästää aikaa ja varmistaa teknisen alustan turvallisuuden ja tehokkuuden.

Yhteenveto

Tekninen velka on yksi niistä asioista, jotka voivat haitata verkkokaupan menestystä pitkällä aikavälillä. Tekninen velka syntyy, kun verkkokaupan teknistä alustaa ei huolleta tai päivitetä tarpeeksi säännöllisesti tai jos verkkokauppa-alustan tekninen arkkitehtuuri ei mahdollista tarvittavia muutoksia. Se voi johtaa monenlaisiin ongelmiin, kuten verkkokaupan hidastumiseen, turvallisuusriskeihin ja jopa kaatumiseen. Teknisen velan välttäminen on tärkeää verkkokaupan toiminnan tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta. Suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon tulevat muutokset ja laajennukset.

Näin Petrosoftilla taklataan tekninen velka

Petrosoftin kautta saat käyttöösi ammattitaitoisen verkkokaupan kehitystiimin, joka pitää huolen siitä, että verkkokauppasi pysyy ajan tasalla ja toimii moitteettomasti. Tiimi päivittää verkkokauppaasi jatkuvasti ja estää teknisen velan syntymisen, mikä takaa paremman käyttökokemuksen ja asiakastyytyväisyyden.

Yrityksen kannattaa harkita verkkokaupan ulkoistetun kehitystiimin palkkaamista, seuraavissa tapauksissa: 

 • Yrityksellä ei ole sisäisiä resursseja tai asiantuntemusta verkkokaupan ylläpitämiseen ja jatkuvaan jatkokehittämiseen.
 • Uusi verkkokauppa halutaan julkaista nopeasti ilman merkittäviä rekrytointi- ja koulutusinvestointeja.
 • Yrityksessä tarvitaan erikoisosaamista ja kokemusta, joita ei välttämättä ole yrityksen sisällä.

Yhteenvetona voisi sanoa, että asiantuntevan kehitystiimin myötä yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa ja unohtaa huolet bugien korjaamisesta, päivityksistä ja jatkuvasta jatkokehittämisestä.

Katso lisää artikkeleita
1 / 3