Verkkokauppajärjestelmän vaihtamisen haasteet - Mitä yritysten tulee ottaa huomioon?

Verkkokauppajärjestelmän vaihtamisen haasteet - Mitä yritysten tulee ottaa huomioon?

Kun yritys harkitsee verkkokauppajärjestelmän vaihtamista, on tärkeää ottaa huomioon erilaiset haasteet, joihin saattaa törmätä matkan varrella. Suunnittelu auttaa yritystä toteuttamaan siirtymisen mahdollisimman sujuvasti ja minimoimaan mahdolliset keskeytykset liiketoiminnassa. Seuraavassa käymme läpi muutamia yleisiä haasteita, joita yritykset saattavat kohdata verkkokauppajärjestelmää vaihdettaessa.

1. Tietojen siirto uuteen järjestelmään

Tietojen siirto vanhasta verkkokauppajärjestelmästä uuteen voi olla haasteellista, mutta asianmukaisen suunnittelun ja valmistelun avulla se voidaan tehdä saumattomasti. Tietojen siirto voi sisältää tuotetiedot, asiakasprofiilit, tilaushistoriat ja muut tärkeät tiedot. On tärkeää varmistaa, että tietojen siirto tapahtuu saumattomasti ja että kaikki tarvittavat tiedot säilyvät eheinä ja käytettävissä uudessa järjestelmässä.

Vinkit sujuvaan tietojen siirtoon:

 • Aloita tietojen siirtoprosessi tekemällä perusteellinen kartoitus kaikista tiedoista, jotka on siirrettävä vanhasta järjestelmästä uuteen. Tunnista tuotetiedot, asiakasprofiilit, tilaushistoriat ja muut tärkeät tiedot, jotka ovat liiketoimintasi kannalta olennaisia.
 • Ennen tietojen siirtoa on tärkeää tarkistaa, että vanhassa järjestelmässä oleva tieto on luotettavaa ja ajantasaista. Korjaa mahdolliset virheet ja puutteet tiedoissa ennen siirtoa, jotta uuteen järjestelmään siirtyvä tieto on mahdollisimman tarkka ja käyttökelpoinen.
 • Riippuen verkkokauppajärjestelmästäsi ja sen integraatiomahdollisuuksista, valitse oikea ja tehokas siirtotapa.
 • Ennen varsinaista tietojen siirtoa tee testisiirtoja pienellä otoksella tiedoista.
 • Ennen kuin siirrät tiedot, tee varmuuskopio vanhan järjestelmän tiedoista.


2. Integraatiot ja rajapinnat

Uusi verkkokauppajärjestelmä voidaan yhdistää rajappinnalla muihin liiketoiminnan järjestelmiin, kuten ERP, PIM, CRM ja CMS, jotta digitaalisesta liiketoiminnasta saadaan ketterämpää ja automatisoidumpaa. Yrityksen on varmistettava, että uusi järjestelmä tukee tarvittavia integraatioita ja että tietojen siirto sekä synkronointi sujuvat mutkattomasti.

Vinkit sujuvien integraatioiden toteuttamiseen:

 • Selvitä ensin, mitä integraatioita tarvitset uudessa verkkokauppajärjestelmässä. Tämä voi sisältää integraatiot varastohallintaan, maksupalveluihin, markkinointialustoihin, asiakastietojärjestelmiin ja muihin liiketoiminnan järjestelmiin.
 • Laadi yksityiskohtainen suunnitelma, jossa määritellään integraatioiden toiminnallisuus, tiedonsiirron logiikka ja tarvittavat tietokentät.
 • Pyydä integraatiokumppaniasi toteuttamaan integraatiot huolellisesti kehitys- tai testiympäristössä varmistaaksesi niiden toimivuuden ja yhteensopivuuden muiden järjestelmien kanssa.

3. Koulutus ja käyttöönotto

Uuden verkkokauppajärjestelmän käyttöönotto edellyttää aina henkilöstön perehdyttämistä ja kouluttamista. Työntekijöiden on omaksuttava uuden järjestelmän käyttö ja hyödynnettävä sen tarjoamia ominaisuuksia. On tärkeää tarjota riittävä koulutus ja tukea työntekijöille, jotta he voivat ottaa uuden järjestelmän tehokkaasti käyttöön ja hyödyntää sen tarjoamia etuja.

Vinkit koulutuksen ja käyttöönoton toteuttamiseen:

 • Pyydä verkkoliiketoiminnan kumppaniltasi kattava koulutusohjelma, joka kattaa uuden verkkokauppajärjestelmän toiminnot, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Hahmota koulutusohjelma selkeisiin vaiheisiin tai moduuleihin, jotta työntekijät voivat oppia järjestelmän käytön askel askeleelta.
 • Ihmiset oppivat eri tavoin, joten pyydä verkkoliiketoiminnan kumppaniltasi erilaisia koulutusmuotoja, kuten kasvokkaista koulutusta, webinaareja, video-oppaita, kirjallisia ohjeita ja testejä.
 • Huomioi työntekijöiden roolit sekä vastuut ja räätälöi koulutus tarpeiden mukaan. Eri rooleilla voi olla erilaiset tarpeet järjestelmän käytössä, joten varmista, että koulutus vastaa kunkin roolin tarpeita ja tavoitteita.
 • Tarjoa jatkuvaa tukea ja resursseja työntekijöille uuden järjestelmän käytön aikana. Tämä voi sisältää kumppanin helpdesk-tuen, FAQ-ohjeet, käyttäjäfoorumit tai pääkäyttäjäverkostot, joiden avulla työntekijät voivat saada apua ja vastauksia kysymyksiinsä.

 

4. Muutosten hallinta

Verkkokauppajärjestelmän vaihtaminen voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia liiketoimintaprosesseihin. On tärkeää hallita näitä muutoksia ja varmistaa, että kaikki osapuolet, kuten työntekijät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit, ovat tietoisia muutoksista ja valmiita sopeutumaan niihin. Selkeä viestintä ja jatkuvat vuoropuhelut sidosryhmien kanssa auttavat varmistamaan sujuvan muutosprosessin.

 

5. Riskienhallinta

Verkkokauppajärjestelmän vaihtaminen voi aiheuttaa riskejä, kuten tiedon menetyksiä, palvelukatkoksia tai teknisiä ongelmia. On tärkeää tunnistaa nämä riskit etukäteen ja kehittää suunnitelma niiden minimoimiseksi tai ratkaisemiseksi. Tietojen varmuuskopiointi, testausvaiheet ja varasuunnitelmat auttavat hallitsemaan riskejä ja varmistamaan, että liiketoiminta voi jatkua mahdollisimman keskeytyksettä.

 

6. Asiakaskokemus

On tärkeää varmistaa, että asiakkaat saavat jatkuvan ja sujuvan ostokokemuksen myös siirtymävaiheen aikana. Tämä voi sisältää tiedon oikeellisuuden varmistamisen, selkeän viestinnän asiakkaille ja tarvittaessa lisätuen tarjoamisen siirtymävaiheessa.

 

Yhteenveto

Oikealla suunnittelulla ja riittävällä valmistautumisella yritys voi saavuttaa sujuvan ja menestyksekkään siirtymisen. Tärkeintä on tunnistaa mahdolliset haasteet etukäteen ja käsitellä niitä systemaattisesti. Näin yritys voi hyödyntää uuden verkkokauppajärjestelmän tarjoamia etuja ja parantaa liiketoiminnan tehokkuutta ja asiakaskokemusta.

Olemme Petrosoftilla totuettannet yli kaksikymmentä vaativaa verkkokauppajärjestelmän vaihtoa eri alustoilta. Olemme kehittäneet prosessimme ja dokumentoineet käytännöt varmistaaksemme siirtymän sujuvuuden ja tehokkuuden. 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan datamigraatioprosessiamme ja hyödyntämään uusimpia teknologioita ja työkaluja, jotta tietojen siirto olisi mahdollisimman saumaton ja vaivaton asiakasyrityksellemme. 

Asiantuntijatiimimme ovat ammattitaitoisia, ja heillä on syvällistä osaamista eri verkkokauppajärjestelmistä ja datamigraatioista. Heidän tietotaitonsa ja kokemuksensa mahdollistavat asiakkaillemme aina tarvittavan asiantuntijaneuvonnan sekä tukea koko siirtymäprosessin ajan.

Katso lisää artikkeleita
1 / 3