CMS eli sisällönhallintajärjestelmä tai julkaisujärjestelmä

CMS eli sisällönhallintajärjestelmä tai julkaisujärjestelmä

Verkkokauppa-alustan sisällönhallintajärjestelmällä on keskeinen rooli, jotta digitaalinen työskentely olisi mahdollisimman tehokasta. CMS eli content management system tarkoittaa sisällönhallintajärjestelmää tai julkaisujärjestelmää, joka on ratkaisu yrityksen sisällönhallintaan. Verkkokaupan sisällönhallintajärjestelmän avulla yritys pystyy luomaan, hallitsemaan ja toimittamaan sisältöä digitaalisten kanavien välityksellä. Sisällönhallintajärjestelmä toimii asiakkaan ja yrityksen välisenä digitaalisen kokemuksen välittäjänä eli yritys mahdollistaa digitaalisen sisällön toimittamisen sivuston vierailijalle. Verkkokauppa-alustan valintaprosessissa on tärkeää selvittää, että sisällönhallintajärjestelmä vastaa yrityksen tavoitteisiin pitkälle tulevaisuuteen toiminnan laajentuessa.  

Nykyisin verkkokauppojen sisällönhallintajärjestelmän tulisi olla helppokäyttöinen. Helppokäyttöisyys pitää sisällään työkaluja, jotka mahdollistavat helpon sivujen suunnittelun ja muokkauksen. Sisällön luomisen tulisi siis olla helppoa ilman koodin kirjoittamista. CMS voi pitää sisällään myös työnkulkua seuraavia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi luotu sisältö, joka vaatii johtoportaan hyväksynnän ennen sivuille siirtymistä. 

Yritysten välisessä liiketoiminnassa sisällön tulee olla myös helposti integroitavissa yrityksen muihin järjestelmiin, kuten CRM eli asiakkuuksien hallintajärjestelmän kanssa tai jonkin toisen järjestelmän kanssa, jolla on vaikutusta verkkokaupan ostokokemukseen. Tämä on merkityksellistä siksi, että yrityksen tulisi pystyä kohdistamaan sisältö tietylle kohdeyleisölle. 

Kysy meiltä lisää!

Verkkoliiketoiminnan aloittamisen konsultoinnissa autamme asiakkaitamme kartoittamaan vaatimukset, jotta sisällönhallintajärjestelmä vastaa yrityksen tavoitteisiin pitkälle tulevaisuuteen toiminnan laajentuessa.

 

LÄHTEET

Adobe. 2022. Content management system (CMS). Saatavissa: https://business.adobe.com/nz/glossary/content-management-system.html

Katso lisää artikkeleita
1 / 3