Ketterä ohjelmistokehitys

Ketterä ohjelmistokehitys -vaihtoehdot ostajalle?

Pandemian aikana verkkokaupan myynnin osuus kasvoi 50 % 870 miljardiin dollariin. Kasvavan kilpailun myötä verkkoliiketoiminnassa ei enää pärjää vain pakollisia versiopäivityksiä tekemällä. Valmiiden ja etukäteen tarkasti määriteltyjen tuotteiden tai projektien sijaan osaavien henkilöiden tärkeys on korostunut, sillä yrityksiltä edellytetään tiheää päivityssykliä, kun liiketoiminnan luonne ja loppuasiakkailta saatu palaute sitä edellyttävät.

Jos valmisohjelmistojen rajalliset mahdollisuudet rajoittavat yrityksen tai organisaation kasvua tai toimintaa, tulee kilpailukyky ja liiketoiminnan kasvu varmistaa räätälöidyllä- ja ketterällä ohjelmistokehityksellä. 

 

Menestyvältä verkkokaupalta vaaditaan valmius tehdä tarvittaessa nopeita muutoksia

Ketterässä kehityksessä lähdetään liikkeelle konseptista eikä etukäteen täysin valmiista vaatimuksista. Ketterä kehitys perustuu jatkuvaan oikean suunnan varmistamiseen eikä alkuperäisessä suunnitelmassa pysymiseen. Projekteissa on tarkoitus valita kehitettäväksi ne asiat, joista syntyy eniten arvoa. Kun jotain on saatu valmiiksi, arvioidaan aina uudelleen, onko suunta edelleen oikea ja mitä kannattaa tehdä seuraavaksi. 

"Ketterä kehitys perustuu jatkuvaan oikean suunnan varmistamiseen eikä suunnitelmassa pysymiseen."

Asiakasyritys osallistuu ketteriä menetelmiä käytettäessä useammin ja enemmän projektin seurantaan ja projektin aikaisiin muutoksiin, kuin perinteissä vesiputousmallissa, jossa saattaa olla vain muutama kommentointi- ja hyväksyntäkierros koko hankkeen aikana.  

Ketterä ohjelmistokehitys

 

Onko ketterä ohjelmistokehitys kallista?

Budjetti voidaan käyttää ohjelmistokehitystyöhön tehokkaasti siten, että sillä saadaan toteutettua tärkeimmät arvoa tuottavat toiminnallisuudet laadusta tinkimättä. Epäoleelliset ja ei niin tärkeät ominaisuudet voidaan tällöin siirtää, vaikkapa jatkokehityksessä toteutettavaksi.

Kulurakenne pysyy järkevänä, kun perinteistä vesiputousmallia ja ketterää kehitystä voidaan yhdistellä järkevästi. Tämä on oleellista erityisesti isommissa ohjelmistohankinnoissa.

Mikä on teknologian merkitys ketterässä ohjelmistokehityksessä?

Käytettävän teknologian pitää olla luonnollisesti ketterä, jotta ketterää ohjelmistokehitystä voidaan toteuttaa. Valmisratkaisun / monolith verkkokaupan hankinta ei tue teknolgian osalta ketterää ohjelmistokehitystä, sillä kehitysympäristöä on rajoitettu. Tällaisessa ratkaisussa pitäisi olla selkeä listaus siitä, mitä vaatimuksia ohjelmiston tulisi täyttää. Jos vaatimukset myöhemmin muuttuvat, saattaa järjestelmäuudistus olla myöhemmin välttämätön. 

Jokaisen yrityksen tavoitteena on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia, sillä kuluttajista 73 prosenttia sanoo, että asiakaskokemuksella on suuri vaikutus heidän ostopäätöksiinsä. Jotta yritys voi vastata asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa, pitää yrityksellä olla vapautta julkaista nopeasti uusia projekteja ja kokeiluja. 

Kun loppuasiakkailta saatu palaute edellyttää muutoksia verkkokauppaan, tulisi niitä voida laittaa ripeästi käytäntöön. Siksi menestyvältä verkkokaupalta vaaditaan valmius tehdä tarvittaessa nopeita muutoksia jokaisella sektorilla.

"Kun loppuasiakkailta saatu palaute edellyttää muutoksia verkkokauppaan, tulisi niitä voida laittaa ripeästi käytäntöön. Siksi menestyvältä verkkokaupalta vaaditaan valmius tehdä tarvittaessa nopeita muutoksia jokaisella sektorilla."

 

 Valmisratkaisun hankinta

Räätälöidyn ratkaisun hankinta

Kirjataan etukäteen ne vaatimukset, jotka ohjelmiston tulee täyttää. Lähdetään liikkeelle konseptista, ei etukäteen täysin valmiista vaatimuksista.
Hankitaan vaatimukset täyttävä ohjelmisto ja toimittaja. Tavoiteltu aikataulu ja kustannukset.
Rajoitettu muutoshallinta.
Suunnan arviointi, mitä kannattaa tehdä seuraavaksi.
Valmisohjelmistoon itsessään ei voida soveltaa ketterän kehityksen periaatteita.
Ohjelmistoon voidaan noudattaa ketterän kehityksen periaatteita.

 

Parhaiten ketterän ohjelmistokehityksen tarpeisiin vastaa koottavan verkkokaupan arkkitehtuuri eli Composable Commerce. Gartner, Inc. ennustaa, että vuonna 2023 organisaatiot, jotka ovat ottaneet käyttöön älykkään composable commerce lähestymistavan, ottavat käyttöön uusia ominaisuuksia 80% nopeammin kuin kilpailijat, jotka käyttävät perinteistä ohjelmistoarkkitehtuuria. 

 

Millä tavoin yritys voi tänä päivänä hankkia ketterää kehitysosaamista tarpeisiinsa?

Vaih­toeh­to 1: Rek­ry­toi osaa­mis­ta

Perinteinen ratkaisu digitaalisen liiketoiminnan ketterään kehittämiseen on ollut rekrytointi. Toimiala toisensa jälkeen on kuitenkin modernisoitunut ja tämä on nostanut kysyntää digitaaliselle kehitysosaamiselle. Osaamista tarvitaan esimerkiksi ohjelmistoarkkitehtuuriin, Back End kehitykseen, Front End kehitykseen, DevOps:iin sekä data- ja analytiikkaan.

Tänäpäivänä on lähes mahdotonta löytää yhtä henkilöä, joka hallitsisi kaikki nämä osa-alueet. Jokaiselle osa-alueelle voi toki palkata erillisen henkilön, mutta tällöin myös ylläpidon kulut nousevat melko korkeiksi. 

 

Vaih­toeh­to 2: Han­ki oh­jel­mis­to­ke­hi­tys pro­jek­ti­na

Projektina hankittu ohjelmistokehitys on mahdollista ja usein tehokasta, mutta toteutustapa pitää sisällään riskejä, sillä jos tarvekartoitus ei ole ollut riittävän kattava, voi yllätyskuluja ilmetä. Kukaan ei halua yllättäviä kuluja, joista ei alussa sovittukaan. Tällainen ohjelmistokehitys vaatii ostoasiantuntemusta sekä sujuvaa yhteispeliä toimittajan kanssa. Tällaiset projektit ovat usein Monolith / pakettiratkaisuja, joissa on usein riskinä piilee se, että hankittu ohjelmisto ei vastaa tarpeita ja koko investointi menee hukkaan. 

 

Vaih­toeh­to 3: Vuok­raa oh­jel­mis­to-osaa­ja

Kehityksen ulkoistamisessa on useita hyviä puolia. Esimerkiksi ulkoistamalla resurssit, saadaan kehitystyö mitoitettua joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaisesti ilman työnantajavelvoitteita.

Tarve voi tulla vastaan esimerkiksi osaamisalueelta, jota ei vielä löydy yrityksen sisältä, tai vaihtoehtoisesti kehitysnopeutta tulee pystyä nostamaan liiketoiminnallisten syiden vuoksi. Tänä päivänä on vakiintunut käytäntö vuokrata osaajia osaksi asiakkaan tiimiä.

 

Vaih­toeh­to 4: Vuok­raa ko­ko­nai­nen ke­hi­tys­tii­mi

Vuokrattaessa kokonaisen kehitystiimin, saadaa ketterää kehitystä hyödynnettyä tehokkaasti, mikäli vuokrapalvelua tarjoava yritys tarjoaa osaamista projektin läpivientiin tarvittavilta osa-alueilta. 

Tällöin asiakasyritys johtaa projektin läpivientiä ja osallistuu ketteriä menetelmiä käytettäessä useammin ja enemmän projektin seurantaan ja projektin aikaisiin muutoksiin. Näin yrityksellä on aina oma kehitystiimi käytettävissä ja nopeita muutoksia voidaan toteuttaa. Näin myös kulurakenteen ennakointi voi olla helpompaa. 

 

Kai­paat­ko ke­hi­tysp­ro­jek­tii­si lisätehoja? 

OrtePHP Commerce Cloud verkkokaupparatkaisu mahdollistaa Composable Commerce lähestymistavan sekä saat sertifioidun kehitystiimin käyttöösi alkaen 400€ / kk. Käytössäsi on konsultteja, Frontend-, Backend -kehittäjä ja DevOpseja. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää. 

 

Jos pidit tästä artikkelista, myös seuraavat artikkelit voivat olla kiinnostavia:

Katso lisää artikkeleita
1 / 3