Magentosta -verkkokaupasta OrtePHP:lle

Magento verkkokaupasta OrtePHP:lle

Lähtökohdat verkkokauppa-alustan vaihtamiselle

Putkikierre oli käyttänyt jo pidemmän aikaa Magenton verkkokauppa-alustaa. Verkkoliiketoiminta oli sujunut moitteetta aikaisemmin, mutta muutosta alettiin harkita, kun neljä kertaa vuodessa julkaistavat versiopäivitykset veivät turhan paljon aikaa liiketoiminnan pyörittämiseltäPäivityksissä ei ollut varaa odottaa, sillä korjaus- ja turvallisuus -päivitykset olivat välttämättömiä, jotta alusta pysyisi turvallisena, luotettavana ja suorituskykyisenä. Päivitykset eivät välittäneet siitä, oliko yrityksessä sillä hetkellä henkilöstöresursseja päivitysten läpivientiin. 

Toinen merkittävä syy teknologisen alustan vaihtamiseen oli Magenton toiminnallisuuksien rajallisuus. Vaikka toiminnallisuuksia on runsaasti, oli esiin noussut useita alueita, joilla oli välttämätöntä hankkia ulkopuolinen sovellus/plugini, jotta teknologialla voitiin vastata liiketoiminnan tarpeisiin. Mitä enemmän plugineita verkkokauppaan lisättiin, sitä enemmän ne alkoivat heikentämään verkkokaupan suorituskykyä. Ulkopuolisia plugineita olivat muun muassa Klevu sivustohakuun, NOSTO tuotesuosituksiin, ShipperHQ toimitukseen, ZenDesk chattiin. Nämä kaikki olivat esimerkkejä plugineista, jotka piti luoda Magenton ulkopuolella. Lisäksi jokaisella näistä ratkaisuista oli omat lisenssikustannukset, jotka oli otettava huomioon kokonaiskustannuksissa. 

"Mitä enemmän plugineita verkkokauppaan lisättiin, sitä enemmän ne alkoivat heikentämään verkkokaupan suorituskykyä."

Latausajat ja yleinen suorituskyky vaikuttavat suoraan verkkokaupan konversioasteeseen käyttäjien vaatiessa koko ajan parempaa, helpompaa ja nopeampaa. Yrityksessä voitiin samaistua Googlen ilmoitukseen siitä, että 53% mobiilikäyttäjistä hylkäsi sivustot, jotka latasivat yli 3-sekuntia.  

Sivujen huono tehokkuus mobiilissa

Kyse ei ollut kuitenkaan pelkästä nopeudesta, sillä isoimmat kysyntäpiikit todistivat suorituskyvyn merkityksen kerta toisensa jälkeen. Kun verkkokaupan suorituskyky ei ollut riittävä ja sivustolle saapui samanaikaisesti suuria kävijämääriä, hidastui verkkokauppa radikaalisti, jonka seurauksena myyntiä menetettiin roimasti. 

Magento toimi huonosti paikallisessa palvelinsalissa eikä skaalautunut kysyntäpiikkien mukaan riittävästi. Tämän seurauksena siirtymistä pilvipohjaiseen ratkaisuun suunniteltiin.

"Magento toimi huonosti paikallisessa palvelinsalissa eikä skaalautunut kysyntäpiikkien mukaan riittävästi. Tämän seurauksena siirtymistä pilvipohjaiseen ratkaisuun suunniteltiin."

Magenton tarjoamista ratkaisuista Magento Commerce Cloud olisi tarjonnut kehitystiimin ja isännöinnin pilvessä. Magento Commerce Cloud kuitenkin haudattiin heti kättelyssä pk-yritykselle liian kalliin hinnoittelun vuoksi. Pilvipohjainen kehittyvä ratkaisu oli kuitenkin valinnan kriteerinä, jotta liiketoiminnan kehittämiseen voidaan keskittyä täysillä skaalautuvuudesta tai ongelmanratkaisusta huolehtimisen sijaan.

"Putkikierteellä haluttiin tehdä muutos, jotta yrityksessä voitaisiin keskittyä asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiseen, skaalautuvuudesta tai ongelmanratkaisusta huolehtimisen sijaan."

 

Näin verkkokaupan muutosprojekti eteni

Putkikierteellä muutosprojektissa oli selkeä strategia ja asiakkaiden tarpeet olivat tarkasti tiedossa. Näin yrityksessä voitiin aloittaa laaja-alainen vertailu verkkokauppa-alustoista, jotka vapauttaisivat yrityksen resursseja, tinkimättä kuitenkaan Magenton tasoisesta laadusta.

Putkikierteellä oli kymmenien tuhansien tuotteiden tuotevalikoima, joten tarvetta oli tehokkaalle alustalle, joka sisältäisi myös laadukkaat B2B -ominaisuudet. Yritysjärjestelyiden myötä myös uusi toiminnanohjausjärjestelmä lanseerattiin verkkokauppaprojektin yhteydessä. Molemmat uudistukset tehtiin helpottamaan liiketoimintaa sekä hillitsemään nykyistä kallista kulurakennetta. Oli siis ehdottoman tärkeää, että uusi toiminnanohjausjärjestelmä oli integroitavissa saumattomasti ja reaaliajassa verkkokauppaan.

 Verkkokaupan muutostyö

 

Yhteistyön aloitus Petrosoftin kanssa

Petrosoft valittiin auttamaan digitaalisen liiketoimintamallin uudistuksessa. Pitkän kartoitustyön jälkeen verkkokaupan teknologiaksi valittiin OrtePHP- verkkokauppa-alusta. 

Kotimainen OrtePHP -verkkokauppa vastasi Putkikierteen liiketoiminnan tarpeisiin parhaiten. Verkkokauppa koostuu niin sanotusta grafiikkakoodista sekä runko- / ydinkoodista. Uudistuksen myötä Putkikierteen verkkokaupparatkaisun runko- / ydinkoodin kehittämisestä ja jatkuvista uusista ominaisuuksista vastaa sovelluskehittäjistä koostuva OrtePHP -kehitystiimi. Näin Putkikierteellä ei tarvinnut enää huolehtia turvallisuus ja versiopäivityksistä, vaan kyseiset resurssit pystyttiin keskittämään asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi yrityksellä on käytössään aina uusin kilpailukykyinen teknologia ja kehityskaaren huipulla oleva monikanavainen myyntijärjestelmä.

"Näin Putkikierteellä ei tarvinnut enää huolehtia turvallisuus ja versiopäivityksistä vaan kyseiset resurssit pystyttiin keskittämään asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksellä on käytössään aina uusin kilpailukykyinen teknologia ja kehityskaaren huipulla oleva monikanavainen myyntijärjestelmä."

Myös tehokkuus ja skaalautuvuus ongelma ratkaistiin samalla, sillä ratkaisu on isännöity pilvessä paikallisen konesalin sijaan. Edes suurimmat kysyntäpiikit eivät vaikuta Putkikierteen tehokkuuteen. Lisäksi Putkikierteen ei enää tarvitse altistaa itseään spekuloinneille pitkän aikavälin tarpeista, sillä jos  tulevaisuudessa liikenne verkkokaupassa kasvaa roimasti tai yritys laajentaa myyntiänsä ulkomaille, AWS pystyy skaalautumaan kasvaneen kysynnän mukaisesti.

 

Miten siirto Magentosta OrtePHP:lle toteutettiin

Uuden verkkokaupan toteutus ja käyttöönotto toteutettiin yhdessä Petrosoftin kanssa. Tärkeimmät kriteerit kumppanin valinnassa Putkikierteellä olivat ketteryys, ei liian suuri kokoluokka ja joustavuus, tehokas alusta sekä huippuosaaminen teknologiasta. Petrosoftissa nämä yhdistyivät hyvin. Putkikierteellä oli jo olemassa kumppani toiminnanohjausjärjestelmän ja muiden taustajärjestelmien osalta, joihin luotiin reaaliaikaiset rajapinnat vaihdon yhteydessä. Kaikkien osapuolten ja henkilöiden oli tärkeää pystyä aidosti tekemään saumatonta yhteistyötä.

Uudelleenohjaukset olivat helppo tapa siirtää vanhojen sivujen keräämää hakukoneiden arvostus uusille sivuille. Myöskään osoiterakenne ei juuri muuttunut ja uudet sivut sijaitsevat pääosin samoissa osoitteissa kuin vanhat. Uudelleenohjaamalla kaikki vanhan sivuston sivut vastaaville uuden sivuston sivuille säilytettiin käyttäjäkokemus hyvänä uuden alustan myötä ja varmistettiin, että kävijät ja ulkopuoliset linkit löytävät tiensä oikeaan paikkaan uudella sivustolla.

Lisäksi OrtePHP -verkkokauppa oli merkittävästi aiempaa Magentoa tehokkaampi, joten verkkokauppaan vaihdettaessa hakukonenäkyvyys kehittyi nykyistä paremmaksi, sillä verkkosivuston nopeus on sijoitukseen vaikuttava tekijä hakutuloksissa. Katso Putkikierteen uuden verkkokaupan nopeus tästä.

"Tehokkaampaan verkkokauppaan vaihdettaessa hakukonenäkyvyys kehittyy nykyistä paremmaksi, sillä verkkosivuston nopeus on sijoitukseen vaikuttava tekijä hakutuloksissa."

 

Yleisesti tuotteiden, asiakkaiden ja muun tarvittavan datan siirtäminen onnistui kohtuullisen helposti, vaikka datan tuonnin suorittamiseksi jouduttiin tekemään hieman Excel-jumppaa.  

OrtePHP verkkokauppa-alusta mahdollisti Putkikierteen vaivattoman verkkoliiketoiminnan ja vaivattoman jatkokehityksen sekä vapauttaa resursseja myyjiltä uusasiakashankintaan. 

 

Putkikierteen kommentti

Verkkokauppa lanseerattiin verrattain nopealla aikataululla. Verkkokaupan kehitystyöt jatkuvat muun muuassa tuotekuvien lisäämisellä, tuotedatan rikastamisella ja uusien ominaisuuksien innovoinnilla.

”Aivan kuten hankkeen alkuperäinen ajatus oli, haluamme mieluummin olla yhden digitaalisen askeleen edellä kuin jäljessä ja siksi panostamme jatkuvaan kehitykseen. Olen tykännyt tehdä Petrosoftin kanssa yhteistyötä. Tiimissä on fiksuja ihmisiä ja olemme aina löytäneet ratkaisut yhdessä. Tämä projekti oli iso muutos, sillä tässä digitalisoitiin keskeisiä liiketoimintaprosesseja." -Niko Heikkala Toimitusjohtaja Putkikierre Oy Ab

Lue lisää menestystarinoita ja katso referenssejämme tästä!

 

Jos pidit tästä artikkelista, myös seuraavat artikkelit voivat olla kiinnostavia:

Markkinajohtajalle uutta buustia markkinoinnin automaatiolla

Miksi verkkokaupan nopeus ja suorituskyky ovat tärkeitä?

Composable commerce on tulevaisuutta

Mikä on AWS-pilvipalvelu?

Katso lisää artikkeleita
1 / 3